Каучукова смес Alpine Grip

Отлично сцепление с мокра повърхност
Ниско съпротивление при търкаляне