Оптимизирана контактна повърхност - равномерно налягане

Прецизни реакции при управление
Равномерно износване