FacebookInstagramLinkedInmenu-iconPinicon-playscroll-downsearchTwitterWhatsappYouTube
Menu

Общи условия

Условия и ограничения за гаранцията за арамида на Nokian Tyres

1. Валидност

Валидността на гаранцията трябва да бъде доказана чрез представяне на оригинална разписка, доказваща закупуването на гума с гаранция за арамида в периода между 01.03.2020 г. и 28.02.2021 г., и оригинал на картата за гаранция за арамида на Nokian Tyres.

Гаранцията за арамида е валидна при дълбочина на канала четири (4) милиметра, за една (1) година, считано от датата на закупуване на гумата, което от двете настъпи първо, и е валидна само за първия автомобил, към който е била монтирана гумата.

Гаранцията за арамида е валидна само в държавата, в която е издадена, т.е. потребителят има право да предаде повредената гума с гаранция за арамида на всеки търговец, участващ в програмата, в държавата на закупуване на гумата с гаранция за арамида.

2. Монтаж, поддръжка и употреба

Гумата с гаранция за арамида е правилно монтирана към джанта, която съответства на стандартите ETRTO/STRO.

Гумата с гаранция на арамида не е била претоварена и е била напомпана до препоръчаното от производителя налягане.

3. Употреба на гумата

Гумата е използвана при нормални условия. Мотоспортове, употреба с автомобили за спешна помощ или всякаква друга употреба, която е сравнима с тези, не се покрива от гаранцията.

4. Вандализъм и пряка и косвена щета

Гаранцията не покрива вандализъм или кражба. Гаранцията не покрива счупени джанти или друга пряка или косвена щета.

Гаранцията покрива само повреди в страничната стена на гумата, а не повреди в протектора на гумата с гаранция за арамида.

5. Законни права на потребителя

Нищо в тези условия не може да се разглежда като ограничение на законните права на потребителя.

Условия и ограничения на обещанието за удовлетвореност от Nokian Tyres

1. Валидност

Връщането трябва да се осъществи в рамките на 14 дни от датата на закупуване.

Изисква се оригинално доказателство за покупката.

Обещанието за удовлетвореност от Nokian Tyres е валидно само за комплект от четири гуми от един и същ модел, закупени и монтирани едновременно.

Числото осем (8) трябва да е напълно видимо в системата на индикатора за безопасно шофиране DSI (Driving Safety Indicator) на всички гуми.

Потребителят трябва да попълни формуляра за връщане заедно с търговеца на гумите.

Обещанието за удовлетвореност от Nokian Tyres е валидно само за гуми, закупени от търговец на Nokian Tyres, участващ в програмата.

Гумите трябва да бъдат върнати на търговеца, от когото са закупени.

2. Гуми за замяна

Избраният от потребителя комплект гуми за замяна трябва да е със същия размер като този на върнатите или поне за същия автомобил и джанта.

Избраният от потребителя комплект гуми за замяна трябва да е предназначен за същия сезон (летни за летни, зимни за зимни).

Ако избраният от потребителя комплект гуми за замяна е по-скъп от върнатия комплект, потребителят трябва да заплати разликата.

Ако избраният от потребителя комплект гуми за замяна е по-евтин от върнатия комплект, потребителят ще получи разликата в цената.

Монтажът и балансирането са безплатни.