Общи условия

Условия и ограничения за гаранцията за арамида на Nokian Tyres

1. Валидност

Валидността на гаранцията трябва да бъде доказана чрез представяне на оригинална разписка, доказваща закупуването на гума с гаранция за арамида в периода между 01.01.2023 г. и 31.12.2023 г., и оригинал на картата за гаранция за арамида на Nokian Tyres.

Гаранцията за арамида е валидна при дълбочина на канала четири (4) милиметра, за една (1) година, считано от датата на закупуване на гумата, което от двете настъпи първо, и е валидна само за първия автомобил, към който е била монтирана гумата.

Гаранцията за арамида е валидна само в държавата, в която е издадена, т.е. потребителят има право да предаде повредената гума с гаранция за арамида на всеки търговец, участващ в програмата, в държавата на закупуване на гумата с гаранция за арамида.

2. Монтаж, поддръжка и употреба

Гумата с гаранция за арамида е правилно монтирана към джанта, която съответства на стандартите ETRTO/STRO.

Гумата с гаранция на арамида не е била претоварена и е била напомпана до препоръчаното от производителя налягане.

3. Употреба на гумата

Гумата е използвана при нормални условия. Мотоспортове, употреба с автомобили за спешна помощ или всякаква друга употреба, която е сравнима с тези, не се покрива от гаранцията.

4. Вандализъм и пряка и косвена щета

Гаранцията не покрива вандализъм или кражба. Гаранцията не покрива счупени джанти или друга пряка или косвена щета.

Гаранцията покрива само повреди в страничната стена на гумата, а не повреди в протектора на гумата с гаранция за арамида.

5. Законни права на потребителя

Нищо в тези условия не може да се разглежда като ограничение на законните права на потребителя.

Условия и ограничения на обещанието за удовлетвореност от Nokian Tyres

1. Валидност

Връщането трябва да се осъществи в рамките на 14 дни от датата на закупуване.

Изисква се оригинално доказателство за покупката.

Обещанието за удовлетвореност от Nokian Tyres е валидно само за комплект от четири гуми от един и същ модел, закупени и монтирани едновременно.

Числото осем (8) трябва да е напълно видимо в системата на индикатора за безопасно шофиране DSI (Driving Safety Indicator) на всички гуми.

Потребителят трябва да попълни формуляра за връщане заедно с търговеца на гумите.

Обещанието за удовлетвореност от Nokian Tyres е валидно само за гуми, закупени от търговец на Nokian Tyres, участващ в програмата.

Гумите трябва да бъдат върнати на търговеца, от когото са закупени.

2. Гуми за замяна

Избраният от потребителя комплект гуми за замяна трябва да е със същия размер като този на върнатите или поне за същия автомобил и джанта.

Избраният от потребителя комплект гуми за замяна трябва да е предназначен за същия сезон (летни за летни, зимни за зимни).

Ако избраният от потребителя комплект гуми за замяна е по-скъп от върнатия комплект, потребителят трябва да заплати разликата.

Ако избраният от потребителя комплект гуми за замяна е по-евтин от върнатия комплект, потребителят ще получи разликата в цената.

Монтажът и балансирането са безплатни.

Гаранция за гуми на Nokian Tyres

УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ГАРАНЦИЯТА

Гаранция за гуми – 2 години защита при случайно възникнали повреди

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящата Гаранция се предоставя от Nokian Tyres s.r.o. (дружество с ограничена отговорност), с регистрация на адрес Prague 4, V Parku 2336/22, Prague 4, пощенски код 14800, Чешка република, Идентификационен номер 457 94 375, записана в търговския регистър на Градски съд - Прага, Раздел Ц (C), Дело No. 11311, чрез нейните търговци, участващи в програмата за Гаранция за гумите от марката Nokian Tyres, произведени от Nokian Renkaat Oyj.

2. Гаранцията се отнася само за следните гуми: Nokian Tyres iLine, Nokian Tyres Wetproof, Nokian Tyres Wetproof SUV, Nokian Tyres Powerproof, Nokian Tyres Powerproof SUV, Nokian Tyres Rotiiva AT, Nokian Tyres Rotiiva AT Plus, Nokian Tyres Outpost AT, Nokian Tyres cLine Van, Nokian Tyres cLine Cargo, Nokian Tyres Seasonproof, Nokian Tyres Seasonproof SUV, Nokian Tyres Seasonproof C, Nokian Tyres Weatherproof, Nokian Tyres WR D4, Nokian Tyres Snowproof, Nokian Tyres Snowproof P, Nokian Tyres Snowproof C, Nokian Tyres WR SUV 4, Nokian Tyres WR SUV 3, Nokian Tyres Hakkapeliitta LT3.

Гаранцията е валидна единствено за Гуми, закупени в периода между 01.01.2023 г. и 31.12.2023 г. на територията на България от дилър, участващ в програмата на Nokian Tyres.

3. Гаранцията покрива случайно възникнали повреди на Гумата - ако Гума, която е била използвана правилно и е била монтирана коректно, се повреди случайно по време на нормална употреба (вижте "Условия и ограничения"), клиентът ще получи безплатно нов продукт от съответния вид от който и да е търговец на Nokian Tyres, участващ в програмата за Гаранция на гумите.

4. Списъкът на оторизираните търговци, които участват в програмата за Гаранция за гумите, тоест търговци, при които може да бъде реализирана Гаранцията, може да бъде намерен ТУК.

УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ГАРАНЦИЯТА

Гаранцията има следните условия:

 • Клиентът е закупил комплект от минимум две гуми.
 • Гумата е правилно монтирана към джанта, която съответства на стандартите ETRTO (международни спецификации, издадени от Европейската техническа организация за гуми и джанти; стандартите могат да бъдат открити на www.etrto.org или на стандартите STRO (приложими международни стандарти в съответствие със специалните изисквания за Северна Европа, издадени от Скандинавската организация за гуми и джанти; стандартите могат да бъдат открити на www.stronordic.com.
 • Гумата не е била претоварена и е била напомпана до препоръчаното от производителя налягане.
 • Гумата е използвана при нормални условия. Мотоспортове, употреба с автомобили за спешна помощ или всякаква друга употреба, която е сравнима с тези, не се покрива от Гаранцията.
 • Гаранцията трябва да бъде регистрирана на интернет страницата на Nokian Tyres www.nokiantyres.bg/obeshchaniia-za-klienta до 14 дни от датата на покупката.
 • Гаранцията започва да действа на следващия ден след регистрацията.
 • Валидността на гаранцията трябва да бъде доказана чрез представяне на (а) оригиналната фактура, доказваща закупуването на Гумата в периода между 01.01.2023 г. и 31.12.2023 г. и (б) и оригинал на Гаранционната карта на Nokian Tyres.

Гаранцията има следните ограничения:

 • Гаранцията е валидна до минимална остатъчна дълбочина на протектора четири (4) милиметра и до изтичането на две (2) години от датата на закупуване на Гумата, което и да настъпи първо, и е валидна единствено за първия автомобил, на който е била монтирана Гумата.
 • Гаранцията е валидна само в държавата, в която е издадена.
 • Гаранцията не покрива вандализъм или кражба.
 • Гаранцията не покрива счупени джанти или друга пряка или косвена щета.
 • Гаранцията не покрива увреждания на Гумите, причинени от дефект на автомобила, неправилна употреба или ремонт на Гумите.
 • Избраната Гума за замяна трябва да бъде със същия размер (или поне за същия автомобил или джанта) като увредената.
 • Избраната Гума за замяна трябва да е предназначена за същия сезон като увредената.
 • Всяка закупена Гума може да бъде заменена само веднъж по време на периода на валидност на Гаранцията.