Menu
Menu

Канали с форма на нож


Ветрилообразният дизайн на реброто на вътрешното рамо с функционални блокове на протектора и канали с формата на нож ефективно отвеждат снега и кишата извън контактната повърхност. Нарезите, разположени под различни ъгли, осигуряват ефективно надлъжно сцепление и по-конкретно сцепление при ускоряване върху сняг. Широките надлъжни канали осигуряват странично сцепление. Отличното сцепление през зимата е допълнително подобрено от шарката на блоковете, оформена върху централното ребро от страната на вътрешното рамо. На места има връзки и нарези. Малките, силно нарязани блокове на протектора имат жлебове, които се редуват през един отляво и отдясно.

Обратно към предходната страница