Свързани канали

По-голям обем на каналите, по-добра устойчивост на аквапланинг върху вода и киша