Твърда централна зона

Бърза реакция при управление