Поглъщаща каучукова смес Clinch

По-голям комфорт при шофиране, по-малко шум в кабината