FacebookInstagrammenu-iconicon-playscroll-downsearchTwitterYouTube
Menu

Гаранция за арамида на Nokian Tyres

Защита при повреда на страничната стена на гумата

Нашите гуми за SUV осигуряват издръжливост и защита в непредвидени ситуации. Изключително издръжливите арамидни влакна, които се използват успешно и в производството на бронежилетки, заздравяват и подсилват страничната стена на гумата, за да я направят изключително устойчива на износване и срязване.

За да ви убедим напълно в качествата на нашите здрави гуми: 
Ако направите своята покупка в един от нашите определени магазини за гуми, гаранцията за арамида от Nokian Tyres покрива случайно възникнали повреди в страничната стена на гумата, като клиентът получава безплатно нова гума от съответния вид.

Гледам видео

Какво да направите след повреда на гума?

1 Предайте повредената гума на търговеца

Търговецът проверява валидността на гаранцията, оригиналната разписка, доказваща покупката на гумата, изпълнението на други условия (ограничения).

2 Търговецът ще замени продукта безплатно

Търговецът, участващ в програмата за гаранция за арамида, ще замени безплатно с нов продукт на Nokian Tyres, съответстващ на повредения. Вие ще поемете само разхода за предаване на гумата на търговеца от програмата за гаранция за арамида.

3 Търговецът ще попълни формуляра

Търговецът от програмата за гаранция за арамида ще попълни формуляра на гърба на тази карта заедно с вас. Той ще копира формуляра и вие запазете оригиналната карта за гаранция за арамида.

За кои гуми важи гаранцията за арамида?

Зимни гуми Nokian

Всесезонни гуми Nokian

Гаранцията за арамида на Nokian Tyres важи за гуми, закупени от определени магазини за гуми в периода между 01.03.2018 г. и 28.02.2019 г. Гаранцията може да не е достъпна във всички държави.

Условия и ограничения за гаранцията за арамида на Nokian Tyres

1. Валидност

Валидността на гаранцията трябва да бъде доказана чрез представяне на оригинална разписка, доказваща закупуването на гума с гаранция за арамида в периода между 01.03.2016 г. и 28.02.2017 г., и оригинал на картата за гаранция за арамида на Nokian Tyres.

Гаранцията за арамида е валидна при дълбочина на канала четири (4) милиметра, за една (1) година, считано от датата на закупуване на гумата, което от двете настъпи първо, и е валидна само за първия автомобил, към който е била монтирана гумата.

Гаранцията за арамида е валидна само в държавата, в която е издадена, т.е. потребителят има право да предаде повредената гума с гаранция за арамида на всеки търговец, участващ в програмата, в държавата на закупуване на гумата с гаранция за арамида.

2. Монтаж, поддръжка и употреба

Гумата с гаранция за арамида е правилно монтирана към джанта, която съответства на стандартите ETRTO/STRO.

Гумата с гаранция на арамида не е била претоварена и е била напомпана до препоръчаното от производителя налягане.

3. Употреба на гумата

Гумата е използвана при нормални условия. Мотоспортове, употреба с автомобили за спешна помощ или всякаква друга употреба, която е сравнима с тези, не се покрива от гаранцията.

4. Вандализъм и пряка и косвена щета

Гаранцията не покрива вандализъм или кражба. Гаранцията не покрива счупени джанти или друга пряка или косвена щета.

Гаранцията покрива само повреди в страничната стена на гумата, а не повреди в протектора на гумата с гаранция за арамида.

5. Законни права на потребителя

Нищо в тези условия не може да се разглежда като ограничение на законните права на потребителя.