ГАРАНЦИЯ ЗА ГУМИ

ГАРАНЦИЯ ЗА ГУМИ

2 ГОДИНИ ЗАЩИТА -
БЕЗПЛАТНА ГУМА В СЛУЧАЙ НА ПОВРЕДА

Уникалният скандинавски опит на Nokian Tyres ви гарантира безопасно и комфортно шофиране при всякакви пътни условия. Гаранцията за гумите е нашият безплатен бонус за клиентите, който ще ви позволи да продължите пътуването си дори в непредвидени ситуации.


Двугодишната гаранция осигурява на клиента безплатно нова гума от съответния вид при случайно възникнала повреда на оригиналната гума.

Ако Гума, която е била използвана правилно и е била монтирана коректно, се повреди случайно по време на нормална употреба, вие ще получите безплатно нов продукт от съответния вид от който и да е търговец на Nokian Tyres, участващ в програмата за Гаранция на гумите.

КАКВА Е ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГАРАНЦИЯТА:

1. Предайте повредената Гума на Гаранционния дилър

Гаранционния дилър проверява валидността на Гаранцията, като проверява (a) предоставената от клиента оригинална фактура, доказваща покупката на Гумата, (b) предоставената от клиента Гаранционна карта на Nokian Tyres и (c) изпълнението на останалите условия (ограничения) на Гаранцията.

2. Гаранционният дилър заменя гумата

Гаранционният дилър безплатно ще замени повредената гума с нов продукт от съответния вид на Nokian Tyres. Вие поемате единствено разходите за монтирането на новата Гума.

3. Гаранционният дилър попълва бланката

Гаранционният дилър попълва Гаранционната карта на Nokian Tyres заедно с вас. Вие запазвате оригинала на картата, а Гаранционният дилър запазва копие на картата.

Гаранцията се отнася само за следните гуми:

Гаранцията е валидна единствено за Гуми, закупени в периода между 01.01.2021 г. и 31.12.2021 г. на територията на България от дилър, участващ в програмата на Nokian Tyres.

Регистрация на гаранцията за гуми

Гаранцията за гуми се грижи за вашето безопасно и спокойно пътуване при всички пътни условия. Гаранцията за гуми е нашият бонус за определени видове гуми, който ви позволява да останете на пътя дори в непредвидени ситуации. Двугодишната гаранция осигурява на клиента безплатно нова гума от съответния вид при случайно възникнала повреда на оригиналната гума.