Тестване на гуми на закрито

Тестването на закрито на Nokian Tyres се грижи за това новите каучукови смеси, шарки и конструкции на гумите да са с високо качество и да са съобразени с опазването на околната среда. Наред с това, с тестването на закрито ние се уверяваме, че гумите съответстват на нормите и изискванията по целия свят.

Машините за тестване на материалите се използват за изпитване структурната здравина и издръжливостта на гумите при високи скорости. Използват се многократни тестове за проверка на безупречното състояние на гумите и за гарантиране, че продуктите са с високо качество и са технически надеждни. Получаването на сертификати от контролните органи и Е-сертификати изисква отделни тестове, които доказват, че продуктите отговарят на изискванията на контролните органи.