Тестване на гуми с автомобили

Устойчивостта на износване на гумите се оценява чрез така наречените конвойни тестове, при които три еднакви автомобила биват управлявани един след друг по определен път. Автомобилите се управляват в продължение на две седмици за около 15 000 километра. Два от автомобилите са с монтирани тестови гуми, а третият автомобил е с референтни гуми, които се използват за сравняване на резултатите, получени от тестовите гуми. Тестът проучва колко бързо се износват гумите и дали поддържат своята равномерна и отлична форма в процеса.

Полевите тестове, проведени с таксита, шофиращи по обичайните си маршрути, в скандинавските държави, разкриват автентична информация за износването на гумите върху различни пътища и в различни ситуации на шофиране.

Лекотоварните ванове на транспортните компании са оборудвани със С гуми, което осигурява на Nokian Tyres директна обратна връзка от потребителите за функционалността и свойствата на гумите в нормални приложения.