Регистрация на гаранцията за гуми

Забележка: *В задължителните полета се попълва информацията за клиента. **Изисква се телефонен номер или имейл адрес на крайния потребител.
Предоставянето на мобилен телефон улеснява обработката на гаранцията.
Ще получите потвърждение по имейл.
Ако предната и задната ос на автомобила ви имат различни размери гуми, моля, регистрирайте всеки размер поотделно.
Приемам Условията на услугата. Прочетете условията на услугата