Menu
Menu

Регистрация на гаранцията за гуми

Забележка: *В задължителните полета се попълва информацията за клиента. **Изисква се телефонен номер или имейл адрес на крайния потребител.
Предоставянето на мобилен телефон улеснява обработката на гаранцията.
Ще получите потвърждение по имейл.
Приемам Условията на услугата. Прочетете условията на услугата