пн май 9 02:31 2022 в категорията Hовини за компания

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА NOKIAN TYRES ВЪВ ВРЪЗКА С ВОЙНАТА В УКРАЙНА

Компанията започва да ускорява плановете си за инвестиции в нова производствена мощност в Европа.  Бордът на директорите промени предложението към Годишното общо събрание във връзка с изплащането на дивиденти, като намали общата сума на дивидентите за акционерите със 106 милиона евро, за да финансира новото предприятие.

Nokian Tyres ще обновява страницата според развитието на ситуацията.

 

28 април 2022 г.

ВОЙНАТА В УКРАЙНА СИЛНО ПОВЛИЯ НА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ  ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ - ОПЕРАЦИОННАТА СРЕДА ОСТАВА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НЕСИГУРНА

Годишното общо събрание на Nokian Tyres се проведе на 28 април 2022 г. Компанията публикува  резултатите от първото тримесечие на 27 април 2022 г.

Юкка Моисио,  президент и главен изпълнителен директор:

“През последните два месеца станахме свидетели на шокиращи събития в Украйна.  Следим ситуацията с дълбоко безпокойствo и заедно с цялата международна общност недвусмислено осъждаме войната, която причини неописуеми страдания на голям брой хора.

Войната в Украйна започна да дава отражение на операционната среда в края на февруари. Въпреки това, годината започна с добро търсене на гуми, като за периода януари-март нашите нетни продажби в се увеличиха с 21,9% в сравнение със сравними периоди и печалбата на оперативните сегменти се подобри.  Тези резултати бяха резултат от увеличението на цените, което въведохме за широк спектър от пазари и продукти с цел компенсиране на повишената цена на суровините и на други следствия от инфлацията.

В тази трудни времена  основният ни приоритет е да помогнем за безопасността на украинските ни колеги и семействата им, и да окажем подкрепа на всички служители на Nokian Tyres. За да осигурим доставките на нашите продукти, през февруари незабавно активирахме планове за действие при извънредни ситуации, в това число доставяне на гумите близо до клиентите, подсигуряване на доставките на суровини и преместване на производството на ключови продуктови линии от Русия към други заводи.  За да намалим зависимостта от от производството в Русия и да диверсифицираме производствените си мощности, продължаваме да увеличаваме капацитета на заводите си във Финландия и САЩ и ускораваме плановете си за инвестиране в нови капацитети в Европа.

Войната в Украйна ще окаже значителен ефект върху финансовите ни резултати през 2022 г., особено от началото на третото тримесичие. Заради несигурността и динамичните промени в момента не е възможно е да се оцени крайното въздействие върху цялостното ни представяне. Санкциите оказват значително влияние върху възможността ни да произвеждаме гуми в Русия, както и върху възможностите ни за продажби на гуми в Русия и в Централна Европа.

Нашият краткосрочен фокус ще бъде адаптирането към бързо променящата се, силно несигурна операционна среда, към контрола върху операциите ни в Русия и подсигуряването на паричния поток. Имаме силно продуктово портфолио и въпреки че ще има трудности в краткосрочен план, ще направим всичко възможно, за да осигурим доставките на нашите продукти до клиентите. В средносрочен план добавянето на нови възможности за доставки към Европа ще бъде един от нашите ключови приоритети. В същото време Бордът оценява дългосрочните стратегически перспективи в променящата се операционна среда.

Бих искал специално да благодаря на всички служители на Nokian Tyres за тяхното усърдие и отдаденост в този труден период.”

Войната в Украйна - обобщение на действията на  Nokian Tyres

На 24 февруари Русия започна война в Украина, която доведе до висока степен на несигурност за операционната среда и производствения капацитет на Nokian Tyres.

На 8 април ЕС обяви нови санкции срещу Русия, които  засягат бизнеса на Nokian Tyres. Санкциите включват забрана на вноса на гуми от Русия в ЕС, забрана на износа на определени суровини от ЕС в Русия и ограничения в транспорта от и до Русия.  Тези санкции оказват значителен ефект върху възможностите на Nokian Tyres за производство на гуми в Русия и възможностите за продажби на гуми както на територията на Русия, така и в ЕС, и в частност Централна Европа.

През 2021 г.  Русия съставляваше близо 20% от нетните продажби на Nokian Tyres, а близо 80% от гумите за леки автомобили на Nokian Tyres се произвеждаха в Русия. Близо половината от суровините за гумите, произвеждани в Русия, се внасяха от други страни. Обезпечаването на суровини и тяхната логистика ще има сериозни последствия върху възможностите на компанията да продължи производството си в Русия.

Nokian Tyres ускорява плановете си да инвестира в нова производствена мощност в Европа и продължава да увеличава производствения капацитет на фабриките в Нокия, Финландия, и в Дейтон, САЩ. Според плана в бъдеще всички гуми за пазара в скандинавските страни ще бъдат произвеждани в Нокия, а всички гуми за пазара в Северна Америка ще бъдат произвеждани в Дейтън и в Нокия.

Бизнесът с гуми за тежкотоварни автомобили на Nokian Tyres не е засегнат от забраната за внос на гуми от Русия в ЕС, тъй като всички гуми за тежкотоварни автомобили на Nokian Tyres се произвеждат във Финландия. Продажбата и дистрибуцията на гуми за тежкотоварни автомобили в Русия бяха прекратени заради войната. Nokian Tyres никога не е продавала гуми на Руската армия, а Руската федерация на е клиент на Nokian Tyres.

Nokian Tyres предприе активни мерки с цел овладяване на последствията от войната в Украйна върху служителите и бизнеса:

Действия с цел гарантиране здравето и безопасността

 - Непрекъснат мониторинг и информиране за ситуацията в организацията и оказване на подкрепа на служителите на Nokian Tyres
 - Ежедневен контакт с украинските колеги с цел гарантиране тяхната безопасност  и безопасността                                                        на техните семейства
 - Даряване на хуманитарна помощ на Украйна

Оперативни мерки

 - Гарантиране на спазването на съществуващия режим на санкции
 - Създаване на екип за кризисно управление и активиране на планове за действие при извънредни ситуации с цел ограничаване на финансовите и оперативните последствия, в това число доставка на гумите по-близо до клиентите, осигуряване на доставките на суровини в заводите и преместване на производството на определени ключови продуктови линии от Русия във Финландия и САЩ
 - Грижа за служителите и ръководството в Украйна и Русия
 -Подсигуряване на контрол върху производствените активи в Русия ( 31 март 2022 г.: EUR 476.1 милиона)
 - Прекратяване на инвестициите в производството в Русия и прекратяване на продажбите на гуми за тежки автомобили и дистрибуторската дейност в Русия
 - Ускоряване на плановете за диверсифициране на производството чрез инвестиране в нова производствена мощност в Европа и увеличаване на производството на гуми за леки автомобили в заводите във Финландия и САЩ
 - Въвеждане на мерки за ефективност на разходите - намаляване и отлагане на дейности и намаляване на дискреционните разходи

Финансови мерки

 - На 30 март Бордът на директорите реши да промени  предложението за дивидентите към Годишното общо събрание, която ще се проведе на 28 април 2022 г., от EUR 1.32/акция на EUR 0.55/акция (2021: EUR 1.20). Според новото предложение дивидентите, изплащани на акционерите, се намаляват със 106 милиона евро с цел финансирането на нова производствена мощност в Европа.
 - Предприемане на мерки с цел осигуряване на ликвидността и финансовата гъвкавост на компанията
 - Поддържане на силен счетоводен баланс, за да се подпомогне компанията в трудните времена