чт февруари 11 01:16 2021 в категориите Новини за продукта, Hовини за компания

Nokian Heavy Tyres празнува важно постижение: цяла година без трудови злополуки водещи до отсъствие. Чрез екипна работа тяхната цел е да продължават да подобряват начина си на работа

 „Това е изключително важен етап, който постигнахме заедно.“, споделя Марко Оксанен, производствен инженер в Nokian Heavy Tyres.

 „Фактът, че сме способни да постигнем цяла година без инциденти водещи до отсъствие е възможен чрез разрешаването на проблеми и работата в екип – никой от нас не би могъл да го постигне сам.“

Безопасността е сред нашите основни ценности. Целта да направим Nokian Tyres възможно най-безопасно място е изградена върху две основни характеристики: лична безопасност и взаимопомощ. Всички ние можем лично да допринесем за нивото на безопасност като например използваме правилното оборудване и прилагаме правилните методи на работа. Помощта и указанията са все така лесно достъпни.

По този начин заедно постигаме безопасността.

Културата на предизвикателството като приоритет

За Марко, сътрудничеството между всички работници е ключът към създаване на безопасна работна среда.

 „Нужно е да продължим да предизвикваме себе си и другите. Когато разликите в подхода между колегите на различни позиции са сведени до минимум и атмосферата е свободна и предполага отворен диалог, тогава реалните подобрения могат да се случат.“, подчертава Марко.

 „Например, ако сме изправени пред едва избегнат инцидент, ние го обсъждаме като екип и се вглеждаме внимателно в конкретната ситуация. Нашата цел е да позволим на всеки да говори свободно и да сподели мнението си. Всеки има свои специфични познания за различни аспекти от нашата работа и е важно да изслушваме различни гледни точни, за да се учим и да се развиваме.“

Празнуваме безопасно и от разстояние по време на пандемията

 „Поради COVID-19 пандемията, не можем да отпразнуваме толкова грандиозно, колкото поводът заслужава. Обаче определено ще минем с голямо вълнение през аспектите, които направиха това постижение възможно.“, радва се Марко.

Усилената работа ще продължи. От Nokian Tyres вярват, че безопасността е избор, и че този избор се прави всеки ден. Според Марко, постигането на по-добри резултати ден след ден и година след година е следствие на продължително подобрение на всички въпроси свързани с безопасността.

 „Приносът и ангажираността на всеки са изключително важни, и ние продължаваме да полагаме усилия и да работим усилено, за да развиваме себе си. Защо да спираме сега?“

Изтеглете снимки

За повече информация

Борис Василев, Action Global Communications Bulgaria
0885 619 680; офис: 9803018; 9803076; [email protected]

Росица Донкова, Action Global Communications Bulgaria
0888 343 661; офис: 9803018; 9803076; [email protected]