вт май 19 05:30 2020 в категорията Hовини за компания

ДЕЙСТВИЯ И МЕРКИ НА NOKIAN TYRES ВЪВ ВРЪЗКА С ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19

Представяме ви редовно актуализираната информация за действията и мерките  на Nokian Tyres във връзка с пандемията от COVID-19.

19 май

Компанията започна масово тестиране на всички служители в завода в Русия с цел установяване на евентуални безсимптомни случаи на COVID-19 и осигуряване на безопасността на служителите. Очаква се тестовете да продължат около 3 седмици. Производството няма да бъде прекъснато, тъй като тестирането ще се извършва поетапно.

 

11 май

Постепенно беше възобновено изграждането на новия изпитателен център в Испания в съответствие с указанията на властите. 

5 май

Nokian Tyres публикува своя Междинен доклад за периода януари–март 2020 г.,  с обобщение на действията, предприети във връзка с COVID-19.

COVID-19 – обобщение на действията, предприети до момента

Действия с цел гарантиране здравето и безопасността на служителите:

 • Непрекъснат мониторинг и информация за ситуацията с COVID-19 в организацията.
 • Прилагане на насоките/наредбите във всяка страна, свързани със здравето и безопасността на гражданите
 • В края на февруари, в ранните фази на пандемията, бяха въведени ограничения на пътуванията и посещенията
 • Преминаване към дистанционна работа от средата на март за по-голямата част от административните служители
 • Защитни мерки в заводите и търговската мрежа като разделяне на екипите, активна дезинфекция и повишена хигиена

Оперативни мерки:

 • Управление на работния капитал: адаптиране на капацитета за непрекъснато производство с цел поддръжка на необходимите складови наличности, засилени мерки за контрол на клиентските плащания.
 • Намаляване на разходите за труд: договорени с представителите на служителите неплатени отпуски в цялата компания, както за служителите в администрацията, така и за служителите в производството.
 • Временно бяха затворени фабриките в Русия, Финландия и САЩ. Понастоящем компанията възобновява производството в засегнатите предприятия, в постоянна координация с местните власти.
 • Намаляване на възнагражденията на Управителния съвет със сума в размер на една месечна заплата
 • Ефективност на разходите: намаляване и отлагане на дейности през 2020 г., намаляване на дискреционните разходи

Финансови мерки:

 • Дивиденти 0,79 EUR/акция (2019: 1,58 EUR). В допълнение Годишното общо събрание оторизира Борда на директорите да приеме допълнително изплащане на дивиденти от максимум 0,79 EUR/акция, разпределени в едно или няколко плащания на по-късен етап, когато Nokian Tyres ще е в състояние да направи по-точна оценка на ефекта от COVID-19 върху бизнеса на компанията.
 • Намаляване на капиталовите разходи от близо 200 милиона EUR на близо 170 милиона EUR за 2020 г.
 • Действия, предприети с цел укрепване на ликвидната позиция на Nokian Tyres, която към 31 март 2020 се равняваше на 608,9 милиона EUR, в това число парични средства, парични еквиваленти и неусвоени договорени краткосрочни и дългосрочни кредитни линии (424,3 милиона EUR в края на 2019 г.)
 • Nokian Tyres продължава да работи за подобряване на ликвидността, в това число и чрез нови финансови механизми.
 • Поддържане на силен счетоводен баланс в трудните времена

27 април

Nokian Tyres планира да възобнови работата във фабриката си в САЩ в понеделник, 4 май, като част от служителите ще се върнат на работа още в понеделник, 27 април. Стартираме настоящето поетапно отваряне след внимателно изучаване на  насоките на местните и федералните власти, и в съответствие с актуалните действия, предприети от щата Тенеси за рестартиране на икономиката на щата. С това се слага край на ефективното затваряне на фабриката, което започна в петък, 27 март.

4 април

Производството в завода на Nokian Tyres във Всеволожск, Русия, ще бъде възстановено в понеделник, 6 април, както беше планирано. Ограниченията, въведени с Президентския указ от 2 април 2020 г., които удължават „неработния режим“, не се отнасят до нашия завод във Всеволожск, тъй като той е предприятие с непрекъсваем работен процес и като такова има право да продължи нормалното си функциониране.

2 април

Годишното общо събрание на Nokian Tyres ще се проведе при специален ред на 2 април 2020 г.

Годишното общо събрание на Nokian Tyres ще се състои на 2 април 2020 г., съгласно първоначалния график. Значителен брой акционери изпратиха на компанията уведомления, че няма да присъстват, което позволява срещата да се проведе в съответствие с регулационните мерки, въведени от властите във връзка с пандемията от коронавирус. Въз основа на получените пълномощни и указания за гласуване мнозинството, необходимо съгласно Финландския Закон за компаниите, подкрепя всяко едно от предложенията, направени в уведомлението за провеждане на Годишното общо събрание.

Годишното общо събрание ще се проведе в централния офис на Nokian Tyres на адрес Pirkkalaistie 7, 37100 Нокия. Срещата ще започне в 16:00 ч. по Източноевропейско часово време в четвъртък, 2 април 2020 г. Регистрацията на участниците ще започне в 15:30 ч. по Източноевропейско часово време на мястото на срещата. Събранието и всички презентации, в това число докладът на Главния изпълнителен директор, ще бъдат кратки и съобразени с минималните изисквания. Участието на членовете на Борда на директорите и Управителния съвет на групата ще е ограничено до минимум. Предложеният нов член на Борда няма да присъства на Годишното общо събрание, но ще бъде представен в материалите на срещата. На срещата няма да бъдат сервирани кафе, напитки или закуски.

Във връзка с пандемията от коронавирус Nokian Tyres продължава да апелира към акционерите, които са се регистрирали за участие в Годишното общо събрание, да не присъстват лично на срещата, а да следят онлайн излъчването й на живо на адрес www.nokiantyres.com/annualgeneralmeeting2020

Това е актуалната ситуация от 27 март относно подхода на Nokian Tyres за управление въздействието на епидемията от COVID-19.

Поради настоящата ситуация, Nokian Tyres временно ще преустанови производството във фабриките си, с цел да гарантира здравето и безопасността на служителите си.

Фабриката в Дейтън, САЩ, е ефективно затворена от петък, 27 март, и ще остане затворена най-малко за период от две седмици. В руската фабрика на Nokian Tyres, спирането на производството започна от понеделник 30 март и ще продължи една седмица. Nokian Tyres ще продължават да снабдяват потребителите със своите продукти чрез регионалните си складове. Можете да прочетете повече за руската и американската фабрика тук.

Преговорите, за сътрудничество между служителите по отношение на персонала базиран във Финландия, между Nokian Tyres plc, Nokian Heavy Tyres Ltd, Vianor Holding Oy и Vianor Oy, приключиха в петък на 27 март. В резултат от разговорите, всички 1,630 служители във Финландия ще бъдат временно съкратени.

Двуседмично затваряне на фабриката в Нокия, Финландия, започва на 6 април. Това включва както производството на гуми за леки автомобили, така и за производство на продукти за Nokian Heavy Tyres, и има за цел да намали разпространението на COVID-19.

Поради епидемията от COVID-19, което увеличи несигурността при пазарите на автомобили и гуми, бордът на директорите на Nokian Tyres plc (“Nokian Tyres”) взе решение да оттегли финансовите насоки за 2020 г. публикувани на 4 февруари 2020. Поради преобладаващата несигурност, бордът не е в позиция да предостави нови финансови насоки. Можете да прочетете повече по темата тук.

Nokian Tyres следи отблизо актуализациите от световните здравни организации и следва указанията, издадени от местните власти във всички райони, в които работи. Вземаме всички необходими предпазни мерки, за да гарантираме безопасността на нашите служители. Временно спряхме всички командировки и помолихме нашите служители да не провеждат срещи лице в лице. В повечето страни сме преминали към дистанционна работа на всички позиции, за които това е възможно, а в Русия се подготвяме за това.

Компанията издаде правила за самокарантина на нашите служители, пътуващи зад граница в райони с висок епидемиологичен риск. От всички служители, завърнали се от пътувания, било то служебни или лични, се очаква да останат в самокарантина 14 дни след завръщането си.

В Русия ще напаснем продукцията си, в съответствие с глобалното търсене, по гъвкав начин. В САЩ на този етап ще задържим назначаването на допълнителни работници във фабриката в Дейтън. Следим ситуацията и ще възстановим процеса по назначаване когато обстоятелствата го позволяват.

В Испания са прекратени строителните дейности на обекта където се изгражда тестовият център. Изпълнителите ще възстановят работата си веднага щом е безопасно, но това означава, че проектът в Испания ще има известно забавяне.

От началото на епидемията в Китай активирахме нашата глобална програма за непрекъснатост на бизнеса и предприехме всички действия, които зависят от нас, за да гарантираме безопасността на служителите и доставките за клиентите. Стратегическата устойчивост е силната страна на мрежата за доставки на Nokian Tyres. Предприехме допълнителни предпазни мерки, за да гарантираме доставките за нашите клиенти, и забранихме достъпа на външни лица в нашите фабрики.

Към 25 март, веригата за доставка на суровини на Nokian Tyres не е повлияна от епидемията от COVID-19. Предприехме допълнителни мерки, за да ограничим риска във веригата за доставки. Повечето наши доставчици на суровини работят както обикновено. Все пак очакваме известно забавяне на превозите, но имаме запаси, които биха покрили закъсненията, които наблюдавахме до момента, и които можем да очакваме през следващите седмици. Имаме и резервни доставчици. Следим активно ситуацията и своевременно актуализираме информацията.

За допълнителна информация: Таря Куитинен, корпоративен мениджър по комуникациите, тел. +358 10 401 7912