Общи условия

Условия и ограничения за гаранцията за арамида на Nokian Tyres

1. Валидност

Валидността на гаранцията трябва да бъде доказана чрез представяне на оригинална разписка, доказваща закупуването на гума с гаранция за арамида в периода между 01.01.2023 г. и 31.12.2023 г., и оригинал на картата за гаранция за арамида на Nokian Tyres.

Гаранцията за арамида е валидна при дълбочина на канала четири (4) милиметра, за една (1) година, считано от датата на закупуване на гумата, което от двете настъпи първо, и е валидна само за първия автомобил, към който е била монтирана гумата.

Гаранцията за арамида е валидна само в държавата, в която е издадена, т.е. потребителят има право да предаде повредената гума с гаранция за арамида на всеки търговец, участващ в програмата, в държавата на закупуване на гумата с гаранция за арамида.

2. Монтаж, поддръжка и употреба

Гумата с гаранция за арамида е правилно монтирана към джанта, която съответства на стандартите ETRTO/STRO.

Гумата с гаранция на арамида не е била претоварена и е била напомпана до препоръчаното от производителя налягане.

3. Употреба на гумата

Гумата е използвана при нормални условия. Мотоспортове, употреба с автомобили за спешна помощ или всякаква друга употреба, която е сравнима с тези, не се покрива от гаранцията.

4. Вандализъм и пряка и косвена щета

Гаранцията не покрива вандализъм или кражба. Гаранцията не покрива счупени джанти или друга пряка или косвена щета.

Гаранцията покрива само повреди в страничната стена на гумата, а не повреди в протектора на гумата с гаранция за арамида.

5. Законни права на потребителя

Нищо в тези условия не може да се разглежда като ограничение на законните права на потребителя.

Условия и ограничения на обещанието за удовлетвореност от Nokian Tyres

1. Валидност

Връщането трябва да се осъществи в рамките на 30 дни от датата на закупуване.

Изисква се оригинално доказателство за покупката.

Обещанието за удовлетвореност от Nokian Tyres е валидно само за комплект от четири гуми от един и същ модел, закупени и монтирани едновременно.

Системният номер на индикатора за безопасно шофиране DSI (Driving Safety Indicator) върху всички гуми трябва да бъде ясно видим и да съдържа същия номер, който е посочен на новопроизведената гума (7 в случай на лятна гума, 8 в останалите случаи).

Потребителят трябва да попълни формуляра за връщане заедно с търговеца на гумите.

Обещанието за удовлетвореност от Nokian Tyres е валидно само за гуми, закупени от търговец на Nokian Tyres, участващ в програмата.

Гумите трябва да бъдат върнати на търговеца, от когото са закупени.

2. Гуми за замяна

Избраният от потребителя комплект гуми за замяна трябва да е със същия размер като този на върнатите или поне за същия автомобил и джанта.

Избраният от потребителя комплект гуми за замяна трябва да е предназначен за същия сезон (летни за летни, зимни за зимни).

Ако избраният от потребителя комплект гуми за замяна е по-скъп от върнатия комплект, потребителят трябва да заплати разликата.

Ако избраният от потребителя комплект гуми за замяна е по-евтин от върнатия комплект, потребителят ще получи разликата в цената.

Монтажът и балансирането са безплатни.

Гаранция за гуми на Nokian Tyres

УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ГАРАНЦИЯТА

Гаранция за гуми – 2 години защита при случайно възникнали повреди

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящата Гаранция се предоставя от Nokian Tyres s.r.o. (дружество с ограничена отговорност), с регистрация на адрес Prague 4, V Parku 2336/22, Prague 4, пощенски код 14800, Чешка република, Идентификационен номер 457 94 375, записана в търговския регистър на Градски съд - Прага, Раздел Ц (C), Дело No. 11311, чрез нейните търговци, участващи в програмата за Гаранция за гумите от марката Nokian Tyres, произведени от Nokian Renkaat Oyj.

2. Гаранцията се отнася само за следните гуми: Nokian Tyres Snowproof P, Nokian Tyres Snowproof 1, Nokian Tyres Snowproof 2, Nokian Tyres Snowproof 2 SUV, Nokian Tyres Snowproof C, Nokian Tyres Seasonproof 1, Nokian Tyres Powerproof 1, Nokian Tyres Wetproof 1.

Гаранцията важи само за гуми, закупени в периода между 1 януари 2024 г. и 31 декември 2024 г. в България от действащ търговец на гуми Nokian Tyres.

3. Гаранцията покрива случайно възникнали повреди на Гумата - ако Гума, която е била използвана правилно и е била монтирана коректно, се повреди случайно по време на нормална употреба (вижте "Условия и ограничения"), клиентът ще получи безплатно нов продукт от съответния вид от който и да е търговец на Nokian Tyres, участващ в програмата за Гаранция на гумите.

4. Списъкът на оторизираните търговци, които участват в програмата за Гаранция за гумите, тоест търговци, при които може да бъде реализирана Гаранцията, може да бъде намерен ТУК.

УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ГАРАНЦИЯТА

Гаранцията има следните условия:

 • Клиентът е закупил комплект от минимум две гуми.
 • Гумата е правилно монтирана към джанта, която съответства на стандартите ETRTO (международни спецификации, издадени от Европейската техническа организация за гуми и джанти; стандартите могат да бъдат открити на www.etrto.org или на стандартите STRO (приложими международни стандарти в съответствие със специалните изисквания за Северна Европа, издадени от Скандинавската организация за гуми и джанти; стандартите могат да бъдат открити на www.stronordic.com.
 • Гумата не е била претоварена и е била напомпана до препоръчаното от производителя налягане.
 • Гумата е използвана при нормални условия. Мотоспортове, употреба с автомобили за спешна помощ или всякаква друга употреба, която е сравнима с тези, не се покрива от Гаранцията.
 • Гаранцията трябва да бъде регистрирана на интернет страницата на Nokian Tyres www.nokiantyres.bg/obeshchaniia-za-klienta до 14 дни от датата на покупката.
 • Гаранцията започва да действа на следващия ден след регистрацията.
 • Валидността на гаранцията трябва да бъде доказана чрез представяне на (а) оригиналната фактура, доказваща закупуването на Гумата в периода между 01.01.2024 г. и 31.12.2024 г. и (б) и оригинал на Гаранционната карта на Nokian Tyres.

Гаранцията има следните ограничения:

 • Гаранцията е валидна до минимална остатъчна дълбочина на протектора четири (4) милиметра и до изтичането на две (2) години от датата на закупуване на Гумата, което и да настъпи първо, и е валидна единствено за първия автомобил, на който е била монтирана Гумата.
 • Гаранцията е валидна само в държавата, в която е издадена.
 • Гаранцията не покрива вандализъм или кражба.
 • Гаранцията не покрива счупени джанти или друга пряка или косвена щета.
 • Гаранцията не покрива увреждания на Гумите, причинени от дефект на автомобила, неправилна употреба или ремонт на Гумите.
 • Избраната Гума за замяна трябва да бъде със същия размер (или поне за същия автомобил или джанта) като увредената.
 • Избраната Гума за замяна трябва да е предназначена за същия сезон като увредената.
 • Всяка закупена Гума може да бъде заменена само веднъж по време на периода на валидност на Гаранцията.