Производствен процес

Суровини
Основните суровини за гумата са естествен каучук, синтетичен каучук, технически въглерод и масло. Делът на каучуковите съставки в общото тегло на гумата е над 80%. Останалото се състои от различни видове подсилващи материали.
 
Приблизително половината от каучука е естествен каучук от каучуково дърво. Каучуковите дървета растат в тропиците, в държави като Малайзия и Индонезия. Повечето синтетични, базирани на нефт каучуци идват от европейски производители.
 
Приблизително една трета от сместа се състои от пълнители. Най-важният от тях е техническият въглерод, който прави черния цвят на гумите. Друг важен пълнител е маслото, което се използва като пластификатор в сместа. Наред с това, в каучуковите смеси се използват и втвърдяващи или вулканизиращи агенти, различни подсилващи химикали и защитни агенти.

Смесване
В етапа на смесване суровините се смесват заедно и се нагряват при температура приблизително 120 градуса по Целзий.
 
Консистенцията на каучуковите смеси, използвани при различните части на гумата, варира и също така се различава в зависимост от предназначението и модела на гумата. Каучуковата смес, използвана за летни гуми за лек автомобил, се различава от тази за зимни гуми.
 
Разработването и адаптирането на рецептите е важна част от работата по разработката на гумата.

Производство на компоненти
Смесите се използват за гумиране на различни компоненти, например кабели, текстил или стоманени колани. Една гума се произвежда от 10-30 различни компонента.
 
Повечето компоненти представляват различни видове подсилващи материали.

Сглобяване
Производителите на гуми сглобяват компонентите в така наречените „зелени“ (невтвърдени) гуми, използвайки машини за сглобяване.
 
Когато компонентите бъдат изтеглени върху транспортната лента на машината за сглобяване и рамката на гумата е поставена на държачите на разтягащия модул, зареждащото колело на машината прехвърля сглобката, образувана от повърхността и лентата, върху рамката.
 
След това рамката се херметизира и разтяга, за да се съедини с гореспоменатата сглобка. Така се произвежда „зелена“ (невтвърдена) гума.

Вулканизиране
Green „Зелените“ (невтвърдени) гуми се вулканизират в преси за втвърдяване.
 
The Високото парно налягане, въведено в блока за втвърдяване в пресата, притиска еластичната „зелена“ гума към шаблона за шарка на протектора и странични обозначения в матрицата, оформяйки гумата в нейния окончателен вид.

Инспекция
Всяка гума за лек автомобил се инспектира както визуално, така и чрез машина.
 
Отделя се внимание за всякакви дефекти и недостатъци във външния вид на гумата при визуалната инспекция. Машината измерва шарката на протектора, както и вариацията на страничните сили и радиалното отклонение на гумата.
 
Когато дадена гума е инспектирана, тя ще бъде тествана, обозначена с етикет и прехвърлена в склада за доставка.