ВЪНШЕН ШУМ ПРИ ТЪРКАЛЯНЕ

ВЪНШЕН ШУМ ПРИ ТЪРКАЛЯНЕ

Намерете гумите, които са най-подходящи за вас

ПО-МАЛКО ШУМ

Маркировката за външния шум при търкаляне показва нивото на шума, който гумата създава извън автомобила. С други думи, тя не отразява шума в купето на автомобила. Външният шум при търкаляне е изразен в децибели, а буквите А, В и С указват нивото на шума, като A указва най-ниското ниво.