FacebookInstagramLinkedInmenu-iconPinicon-playscroll-downsearchTwitterShapeYouTube
Menu

Етикет за гуми на ЕС

Безопасност, спестяване и екологична ефективност

Закупуването на нови гуми в Европейския съюз ще стане по-лесно чрез етикетите за гуми, които са подобни на етикетите за консумация на електроенергия при битовата техника. Етикетите ще насочват потребителите избират гуми с по-високо качество и следователно по-безопасни. Класификациите ще бъдат ясно видими за всички свързани с гумите материали и точки на продажба.

Критериите за класификация опростяват и насочват при решението за закупуване на гуми. Стандартизираната информация за класификация е достъпна за потребителите върху етикета, прикрепен към протектора, или чрез друго средство за комуникация.

Научете повече

Етикетът за гуми на ЕС опростява избора на гуми за потребителите. Въпреки че етикетът улеснява сравнението между моделите гуми, трябва да подкрепите решението си и чрез следните справки, например: специалисти по продажби на гуми, статии на независими медийни издания за тестване на гуми и производители на гуми.

Научете повече

Повече от година новите гуми имат етикет на ЕС, който помага на потребителите да сравнят различните гуми.

Научете повече

Етикетът за гуми не е особено полезен за потребителите на зимни гуми. Той дори може да е подвеждащ и да застраши безопасността на пътя. Законите се отнасят за зимните гуми без шипове, но не и за тези с шипове.

Научете повече

Когато избира гуми, потребителят трябва да е сигурен, че купува такива, които съответстват на условията, в които шофира. Това е особено важно за зимните гуми без шипове.

Научете повече

Отнася се за гуми за леки автомобили, автомобили 4x4, микробуси, камиони и автобуси, произведени след 1 юли 2012 г. и одобрени за ползване по пътната мрежа.

Научете повече