Menu
Menu

Етикет за гуми на ЕС

Безопасност, спестяване и екологична ефективност

Закупуването на нови гуми в Европейския съюз ще стане по-лесно чрез етикетите за гуми, които са подобни на етикетите за консумация на електроенергия при битовата техника. Етикетите ще насочват потребителите избират гуми с по-високо качество и следователно по-безопасни. Класификациите ще бъдат ясно видими за всички свързани с гумите материали и точки на продажба.

Намерете гумите, които са най-подходящи за вас

NOKIAN TYRES И ЕТИКЕТА ЗА ГУМИ НА ЕС

Етикетът за гуми на ЕС опростява избора на гуми за потребителите. Въпреки че етикетът улеснява сравнението между моделите гуми, трябва да подкрепите решението си и чрез следните справки, например: специалисти по продажби на гуми, статии на независими медийни издания за тестване на гуми и производители на гуми.

Трите критерия за класификация в етикета за гуми

Критериите за класификация опростяват и насочват при решението за закупуване на гуми. Стандартизираната информация за класификация е достъпна за потребителите върху етикета, прикрепен към протектора, или чрез друго средство за комуникация.

КАКВО НЕ НИ КАЗВА ЕТИКЕТЪТ ЗА ГУМИ?

Етикетът за гуми не е особено полезен за потребителите на зимни гуми. Той дори може да е подвеждащ и да застраши безопасността на пътя. Законите се отнасят за зимните гуми без шипове, но не и за тези с шипове.

ЕТИКЕТИТЕ ЗА ГУМИ НА ЕС ВИ ПОМАГАТ ДА ИЗБЕРЕТЕ ЛЕТНИ ГУМИ

Повече от година новите гуми имат етикет на ЕС, който помага на потребителите да сравнят различните гуми.

СЕВЕРНИ УСЛОВИЯ

Когато избира гуми, потребителят трябва да е сигурен, че купува такива, които съответстват на условията, в които шофира. Това е особено важно за зимните гуми без шипове.

ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ

Отнася се за гуми за леки автомобили, автомобили 4x4, микробуси, камиони и автобуси, произведени след 1 юли 2012 г. и одобрени за ползване по пътната мрежа.