ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЕТИКЕТ ЗА ГУМИ ВИ ПОМАГА ДА ИЗБЕРЕТЕ БЕЗОПАСНИ ГУМИ ЗА ЗИМАТА

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЕТИКЕТ ЗА ГУМИ ВИ ПОМАГА ДА ИЗБЕРЕТЕ БЕЗОПАСНИ ГУМИ ЗА ЗИМАТА

Намерете гумите, които са най-подходящи за вас

МАРКИРОВКИТЕ ЗА СЦЕПЛЕНИЕ ВЪРХУ СНЯГ И ЗА СЦЕПЛЕНИЕ ВЪРХУ ЛЕД УКАЗВАТ БЕЗОПАСНОСТТА НА ГУМАТА ПРЕЗ ЗИМАТА

За да ви насочи при избора на гуми, които са безопасни при типичните за региона ви зимни условия, Европейският етикет за гуми, одобрени за зимни условия, освен маркировки за сцепление с влажна пътна настилка, външен шум при търкаляне и горивна ефективност, включва маркировки за сцепление върху сняг и сцепление върху лед. Сцеплението с влажна пътна настилка и сцеплението върху лед често са взаимоизключващи се характеристики, така че информацията на етикета ще помогне на шофьорите да вземат предвид всички фактори и да изберат най-добрите гуми за зимните условия в техния регион. В Скандинавия сцеплението върху лед е необходимо в много райони през повечето зимни дни, докато в Централна Европа сцеплението с влажна пътна настилка също е важна характеристика.

Маркировката за сцепление върху лед посочва гуми, които са подходящи за суровите зими в скандинавските страни, а маркировката за сцепление върху лед се прилага за гуми, подходящи за зимните условия в Централна Европа.

Маркировките присъстват на етикетите на зимните гуми без шипове от 1 май 2021 г. Гумите с шипове са изключени от Етикета за гуми на ЕС.