Външен шум при търкаляне

По-тихи

Външен шум при търкаляне

Новият етикет за гуми на ЕС е фокусиран върху външния шум при търкаляне. Шумът в купето на автомобила не се взема предвид. Ако милионите коли имаха по-безшумни гуми, шумовото замърсяване би било значително по-малко. Външният шум при търкаляне, който издават гумите, се измерва в децибели. Външният шум при търкаляне не съответства на шума, който се чува в купето на автомобила.

  • Освен стойността на шума, посочена в децибели (dB(A)), етикетът показва дали нивото на шум на гумата надвишава максималната стойност според бъдещите изисквания за типово одобрение (3 черни вълни = шумна гума), отговаря на бъдещите изисквания за типово одобрение, тоест е с до 3 dB по-тиха (2 черни вълни = средна категория шум), или е с над 3 dB по-тиха от изискваното според новото типово одобрение (1 черна вълна = безшумна гума). Типовото одобрение за гумите се променя от ноември 2012 г.


Трите класа се определят според шума, измерен в децибели. Колкото повече черни ленти има върху стикера, толкова по-силен е външният шум при търкаляне. Измерената стойност е посочена с цифра в dB.

Икономията на гориво и безопасността на пътя зависят много от поведението на шофьора. Вземете предвид следните неща:

  • Икономичното шофиране може значително да намали разхода на гориво
  • За оптимална безопасност на пътя и комфорт при шофиране, налягането на гумите трябва да се проверява редовно
  • Ако налягането на гумите е твърде ниско, гумата се износва много по-бързо от обикновено; това влияе и върху разхода на гориво и е очевиден риск по отношение на безопасността на пътя
  • Отговорните водачи винаги са наясно със свойствата и състоянието на своите гуми. Само шофьор, който познава превозното средство и гумите, може да коригира скоростта и безопасната дистанция съобразно текущите атмосферни условия.