Правилно съхранение

Правилното съхранение може да забави процеса на стареене на гумите.

1. Температура
Температурата в помещението за съхранение трябва да е под +25ºC, като за предпочитане е да е тъмно и под +15ºC. Свойствата на каучука може да се променят, което да повлияе на експлоатационния живот на гумата, ако температурата е над 25ºC и под 0ºC. Съхранението на хладно няма отрицателен ефект върху продуктите от каучук.

2. Влага
Условията на силна влага трябва да се избягват. Влажността в помещението за съхранение не трябва да е толкова висока, че да се образува конденз по гумите. Гумите не трябва да се съхраняват при условия, в които са изложени на дъжд, пръски и др.

3. Светлина
Гумите трябва да са защитени от светлина, особено от пряка слънчева светлина и силно изкуствено осветление с интензивна ултравиолетова светлина.

4. Кислород и озон
Озонът има много силно влошаващо въздействие върху гумите. Помещението за съхранение не трябва да съдържа оборудване, което генерира озон, например флуоресцентни лампи или живачни лампи, високоволтово електрическо оборудване, електромотори или друго електрическо оборудване, което може да генерира искри или тихи електрически разряди.

5. Деформация
Ако е възможно, гумите трябва да се съхраняват свободно в тяхната естествена форма, така че да не са подложени на натоварване, натиск или усукване. Силни деформации, възникнали по време на дългосрочно съхранение, може да доведат до разкъсване при напомпването.

6. Разтворители, масла, греси и топлина
Гумите трябва да се пазят от контакт с разтворители, масла или греси дори ако контактът е за кратко. Гумите трябва да се пазят и от мощни източници на светлина и искри при електрическо заваряване.

7. Боравене с гумите
При боравене с гумите в склад те не трябва да се изпускат от височина над 1,5 m. При падане те могат да се повредят в зоната на борда. Типичното последствие е изкривен борд. Ако видите, че гумата е с изкривен борд, ние не препоръчваме да монтирате такава гума към джанта.