Рискове в пътния трафик

Пътният трафик означава транспортиране на хора, стоки и информация от едно място на друго. Теренът е отворен. Той е постоянно развиващ се пъзел и място, където никога не сте сами.

Трафикът и различните пътни маршрути свързват хората от целия свят. Когато сте в движение, може да има много фактори, които допринасят за успеха на вашето пътуване: вашият автомобил, гумите, уменията ви за шофиране, дали бързате, другите шофьори по пътя и метеорологичните условия.

Всички видове метеорологични условия са възможни при пътуване. Красивият топъл зимен ден с лек скреж може внезапно да се превърне в снежна виелица или мократа киша – в стъклен лед. През зимата пътищата може да са заснежени, покрити с киша, мокри или заледени. През лятото изненадващият дъжд може да причини затруднения: контактната площ между гумата и пътя може за няколко секунди почти да изчезне.

Гумите са основен рисков фактор, свързан с особеностите на шофиране. Затова те имат голямо значение.