Сцепление на сняг и сцепление на лед

Сцепление на сняг и сцепление на лед

Намерете гумите, които са най-подходящи за вас

БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ЗИМАТА

Освен посочените по-горе характеристики, при гумите, които са одобрени за тежки зимни условия, етикетът включва и маркировка за сцепление върху сняг, а при гуми, издържали международния тест за сцепление върху лед, етикетът включва маркировка за сцепление върху лед. Тези маркировки най-добре показват безопасността на гумите на зимните пътища. Европейският етикет за гуми не се прилага при гуми с шипове, затова когато избирате гуми, трябва да вземете предвид и условията, при които обичайно шофирате.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ЗИМНИТЕ ГУМИ И ЗА ЕТИКЕТА ЗА ГУМИ НА ЕС