Значение на гумите за безопасността

Всички сили на управление, спиране и ускоряване между превозното средство и пътя се опосредстват чрез гумите. Гумите са най-активното оборудване за безопасност на вашия автомобил – той се движи по пътя и вие го управлявате чрез четири контакти повърхности с размера на човешка длан.

Ролята на гумите за безопасността на автомобила е особено изразена при трудни и бързопроменящи се условия: върху сняг или лед, върху мокра настилка или в изненадващи ситуации.

Подходящият протектор и налягането на гумите са от съществено значение за функционалността на гумите. Когато гумите се износят, техните свойства за сцепление върху мокра настилка и защита от аквапланинг се влошават и рискът от инциденти се увеличава. Гумите с недостатъчно налягане затрудняват управлението на автомобила в екстремни ситуации и позволяват занасяне на автомобила настрани. Недостатъчното налягане на гумите може дори да причини тяхното спукване.

Предизвикателните условия на север изискват много повече от гумите. Гумата трябва да запази своето сцепление върху пътя дори при силно влошени метеорологични условия. Триенето с повърхността на пътя през зимата варира между коефициент 0,1 за мокър лед до коефициент почти 1 за суха настилка. Наред с абсолютното сцепление, правилното съотношение между странично и надлъжно сцепление осигурява добра предварителна подготовка и реакция при управление дори върху заснежени или покрити с киша пътища.