чт февруари 28 02:41 2019 в категорията Hовини за компания

Nokian Tyres е сред най-устойчивите компании в света за 2019 според RobecoSAM

Nokian Tyres отново бе избрана за една от най-устойчивите компании в света. Финландците бяха отличени в категория Silver Class в годишника за устойчивост на RobecoSAM за 2019, който бе публикуван през февруари. RobecoSAM е експерт в сферата на устойчивостта, чиято годишна оценка се счита за особено надежден и изчерпателен източник на информация за това как устойчивите практики биват интегрирани в различни компании в целия свят.

Nokian Tyres бе една от двете финландски компании и единствената от сегмента за автокомпоненти, която достигна до Silver Class отличие. Миналата година Nokian Tyres бе отличена с Bronze Class. Общо 39 компании бяха оценени в сегмента за автокомпоненти, така че признанието е много добър еталон за постижение сред компаниите в индустрията.

„Радваме се да видим, че усилията ни в различни области на устойчивостта дават добър резултат. Отдадени сме на дългосрочни цели и тези признания ни окуражават да продължаваме в същата посока и да поддържаме добрата работа.“, казва Теппо Хуовила, вицепрезидент „Качество и устойчиво развитие“ в Nokian Tyres.

Ето от какво се гордеем:

8% ПО-НИСКО СЪПРОТИВЛЕНИЕ ПРИ ТЪРКАЛЯНЕ

Успяхме да намалим съпротивлението при търкаляне на нашите гуми със средно 8% за периода 2013-2018 в сравнение с показателите за предишните години. Средното намаляване с 8% на съпротивлението при търкаляне на гумите, които сме продали през 2018 г., намалява емисиите на въглероден диоксид годишно с еквивалента на емисиите, които биха произвели 65,000 леки коли за една година.

ЕЛИМИНИРАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ ЗА ЗДРАВЕТО

Nokian Tyres е пионер в елиминирането на потенциални опасности за здравето причинени от суровините. Първи в нашата индустрия се отказахме от употребата на високо ароматни масла. Използваме възобновяеми суровини, като рапично масло за зимните гуми и масло от бор за летните, а също така и активно търсим нови решения.

СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ

Инсталирахме слънчеви панели в нашия склад за гуми във Вермонт, САЩ. Соларните панели генерират възобновяема и чиста енергия за нуждите на сградата и цялата дейност, която се извършва в нея.

Годишната оценка за корпоративна устойчивост изготвяна от RobecoSAM се фокусира върху материално значимите фактори, които оказват влияние върху стойността на компанията. Сред тези фактори са: способността на компанията да въвежда нововъведения, да привлича и задържа таланти, както и да повишава оперативната екологична ефективност; а всички те са важни и за инвеститорите, защото оказват пряко влияние върху конкурентната позиция на компанията и нейното дългосрочно финансово представяне.

За своя „Годишник за устойчивост 2019“ (Sustainability Yearbook 2019) RobecoSAM оцени повече от 2,600 публични компании, използвайки информацията за 2018 г.

Синтез на информацията от сегмента за автокомпоненти на RobecoSAM може да бъде намерен тук: https://yearbook.robecosam.com/fileadmin/Files/Industries/Auto_Components.pdf

Снимки можете да изтеглите от тук: www.nokiantyres.com/sustainabilityphotos

За контакт:

Борис Василев, Action Global Communications Bulgaria, 0885 619 680; офис: 9803018; 9803076; [email protected]

Росица Донкова, Action Global Communications Bulgaria, 0888 343 661; офис: 9803018; 9803076; [email protected]

Twitter I YouTube I Facebook I LinkedIn I Instagram