Грижа за биоразнообразието

Винаги сме считали биологичното разнообразие за част от нашите екологични усилия, дори и да не сме го указвали изрично. Макар нашите операции да нямат директен ефект върху биоразнообразието, ние се стремим да отделяме още по-голямо внимание на тези аспекти във всичко, което правим. Започнахме да изследваме биоразнообразието в района на нашата база в Нокия, като след това разширихме усилията си до нашите съоръжения в Русия и тестовия ни полигон в Ивало. В бъдеще ще се стремим да въведем наблюденията в сервизите си Vianor, както и на тестовата ни писта в Нокия. Въвеждането на задълбочен мониторинг в рамките на цялата група ще улесни грижите ни за биоразнообразието и на стратегическо ниво. Според текущата оценка, Nokian Tyres нямат пряко въздействие върху биологичното разнообразие.

Изображенията, отбелязани със сиво, представят екосистемните услуги, които използваме. Естественият каучук и други суровини са нужни за нашите дейности, потребяваме различни форми на енергия в нашето производство, използваме вода за охлаждане в нашите процеси и се нуждаем от застроена площ за нашите фабрики и тестови писти.

Средната секция в оранжево описва най-значимите въздействия на нашето производство върху околната среда, които се стремим да минимизираме. Тя също така описва екосистемните услуги, които се стремим да поддържаме.

Долната секция описва потенциалните ефекти от нашето производство върху биоразнообразието в прилежащите райони. Изображенията представят застрашени животински видове, които живеят в близост до производствените ни бази в Нокия: расперът и речната перлена мида обитават долните течения на река Нокианвирта, а червеногушият гмуркач гнезди недалеч от тестовата ни писта в Нокия. Тестовата ни писта в Ивало, Финландска Лапландия, е разположена в район с развито еленовъдство. Стремим се да минимизираме въздействието върху местообитанията на тези видове. Искаме да допринесем за запазването на пълното природно разнообразие за бъдещите поколения.