Изборите, които правим, влияят на нашето обкръжение и на света

Гумите движат света – всичко, което виждаме, когато се огледаме, е било транспортирано с помощта на гуми поне веднъж. Гумите ни трябват за превоз няколко пъти седмично, всекидневният живот би бил невъзможен без гуми. Какви гуми лично вие използвате ежедневно, за да се придвижвате?

ВЪРХУ КАКВО ВЛИЯЕ ИЗБОРЪТ ВИ НА ГУМИ?

Вашата безопасност
- Безопасността на всички в автомобила, както и на останалите хора на пътя

Вашето благополучие
- Спокойствие и комфорт при шофиране
- Ниво на шум в автомобила ви и в близката околност

Вашите финанси
- Разход на гориво за всеки километър
- Износоустойчивост на гумите
- Състояние и дълготрайност на пътищата

Вие можете също така да повлияете на:
- Използването на суровини
- Общия разход на енергия и горива
- Количеството отпадъци

КАКВО МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ВИЕ?

Изисквайте
- Гуми с най-добрите иновации за сигурност
- Тихи гуми
- Гуми, произведени без токсични или канцерогенни химикали
- Гуми, при чието производство са използвани само пречистени масла с ниско съдържание на ароматни съединения
- Изисквайте информация за суровините, използвани в гумите ви, условията на труд и влиянието на производството на гумите върху околната среда

Карайте разумно и извършвайте ротация на гумите
Можете да намалите разхода на гориво на автомобила си с до 0.3–0.5 литра на 100 км, ако проверявате редовно налагането на гумите си и използвате гуми с нисък коефициент на триене при търкаляне. За да удължите живота на гумите си, периодично разменяйте местата на гумите между предния и задния мост.

Рециклирайте
Суровините, използвани в производството на гумите ви, заслужават втори живот. Това, което вече не ви трябва, може да бъде използвано другаде.

КАКВО ПРАВИМ НИЕ?

Сигурност и безопасност
Нашата безкомпромисност в разработването и тестването на продуктите води до технически иновации, които подобряват качествата на гумите и увеличават безопасността, комфорта и екологичността на шофирането.

Тихи гуми
След разхода на гориво, шумът от гумите в вторият по важност ефект върху околната среда от използването на гумите. Нашите протекторни шарки включват набор от шумопонижаващи иновации. Разположението на блоковете в шарките, новите материали, издатините в надлъжните жлебове и антишумовите кухини допринасят за намаляване на шума от гумите.

Чисти суровини
Ние сме първият производител на гуми в света, който въведе метод на производство, при който се използват само пречистени масла с ниско съдържание на ароматни съединения. С цел подобряване на сцеплението на заледени и мокри пътища използваме възобновяеми суровини като рапично масло в нашите продукти.

Прозрачни операции
Ние упражняваме контрол върху всички наши операции с оглед на устойчивото развитие. Всички наши доставчици на суровини преминават през същия строг процес. В съответствие с политиката ни за закупуване, процесът на възлагане на нашите поръчки включва оценка на ангажимента на доставчиците по отношение на екологичните проблеми. Изискваме от нашите договорни партньори да се ангажират с нашите принципи. Прозрачността означава също насърчаване на атмосферата на честност, ентусиазъм и добросъседство в нашата работна общност.

Рециклиране
През 1995 г. Nokian Tyres и други компании-производители на гуми създадоха Finnish Tyre Recycling Ltd, за да насърчат централизираното събиране и използване на гумите на национално равнище. Степента на рециклиране на гумите във Финландия е близо 100%. В цяла Европа около 95% от гумите се рециклират, а нерециклираните гуми се транспортират до депа за отпадъци. В Русия нивото на рециклиране на гумите е ниско, а Nokian Tyres активно участва в дискусии за подобряването на ситуацията. През 2015 г. дискусиите доведоха до изработването на новото законодателство за рециклиране. Съгласно новоприетия закон, делът на гумите, рециклирани в Русия, трябва да бъде най-малко равен на 15% от общите продажби в Русия. Повечето от рециклираните гуми се използват като материал; те се раздробяват или гранулират, за да заменят скалните материали при изграждането на магистрали, или намират приложение в строителството. Един от най-добрите начини за рециклиране на гуми е тяхното регенериране. Прочетете повече за Finnish Tyre Recycling!

Ние поемаме отговорност за въздействието върху околната среда на нашите операции и нашите продукти през целия им жизнен цикъл.