Триенето при търкаляне влияе на околната среда и на вашите финанси

Триенето при търкаляне на гумите може да варира в широки граници. Разлика от около 40% в триенето при търкаляне води до разлика от средно 5-6% в разхода на гориво. Подобни разлики могат да се наблюдават например между гуми от клас A и гуми от клас F според икономията на гориво. Следователно, правилно подбраните гуми щадят околната среда и могат ви спестят пари. При настоящите цени на горивата гума с по-ниско триене при търкаляне може да ви спести около 300 евро при пробег от 40 000 км. Разумният избор на гуми и внимателният стил на шофиране също така спомагат за значителното намаляване на емисиите на въглероден диоксид, генерирани от автомобила.

Триенето при търкаляне е пряко свързано с енергията, необходима за деформацията на гумата при контакта й с пътната настилка. Тази деформация и количеството енергия, което тя поглъща, могат да бъдат повлияни от структурата на гумата и избора на материалите за нейната изработка. Примери за фактори, които увеличават консумацията на гориво, са температурата на гумата, налягането, индексът на товароносимост и износването на гумите, както и съпротивлението на въздуха и турбуленцията, възникваща при движението на автомобила.

Триенето при търкаляне влияе на околната среда през целия експлоатационен живот на гумата. Ниското ниво на триене снижава разхода на гориво и въглеродните емисии. Триенето при търкаляне се измерва чрез коефициент: колкото по-голям е коефициентът, толкова по-голяма е силата, която противодейства на търкалянето на гумата. Към настоящия момент повечето гуми на Nokian Tyres отговарят на клас C според Европейската система за етикетиране за автомобилни гуми. Сред останалите гуми на Nokian Tyres най-голям е делът на гуми от клас B. Според Европейската система за етикетиране за автомобилни гуми икономията на гориво се означава по скала от A до G. В краткосрочен план подобряването на енергийната ефективност на гумите е една от най-важните цели, които компанията си поставя.

Едва 20-30 процента от енергията на горивото се използва за задвижване на превозното средство. Тази енергия се използва за ускорение и спиране, както и за преодоляване на триенето при търкаляне и на съпротивлението на въздуха.