Устойчиво развитие в ежедневния живот

Устойчиво развитие в ежедневния живот

Традициите ни да се отплащаме на обществеността датират от началото на 20-и век, когато компанията изгражда жилища за персонала си. Ние помагаме на местните общности по много начини: в Нокия, Финландия, сме един от основните работодатели. В Русия строим жилища за служителите си. Данъците, които плащаме, способстват за благополучието на хората в различни страни. Също така допринасяме активно за подобряване на безопасността на движението по пътищата. Смятаме, че дори малките действия имат значение. Прочетете интересни истории, запознайте се с кампаниите ни и постиженията на нашите ежедневни герои, повече на английски.