Нова електроцентрала на биомаса увеличава дела на зелената енергия

Потреблението на енергия в производството на гуми е сред факторите, въздействащи най-силно върху околната среда. През 2016 г., като един от основните собственици и инвеститори, помогнахме за изграждането на нова електроцентрала на биомаса в Нокия. С това постигнахме значителен прогрес в използването на възобновяеми енергийни източници. Присъединихме се към съвместното предприятие за изграждане на електроцентралата за биомаса Nokianvirran Energia, за да осигурим екологична и икономична енергия за нашата фабрика в Нокия. Nokianvirran Energia е собственост на Sähkö Oy (40,3%), Nokian Tyres plc (32,3%) и Oy SCA Hygiene Products Ab (27,4%).

Нова електроцентрала на биомаса увеличава дела на зелената енергия


Eлектроцентралата на биомаса заработи с пълен капацитет през април 2016 г. Тя използва предимно местни дървесни горива, като отпадъчни стърготини и торф. Централата също така е пригодена за изгаряне на дървесни отпадъци и шлам от хартиената фабрика в Нокия. Новата електроцентрала намалява използването на изкопаеми горива, т.е. природен газ, в полза на местните енергийни източници.

С нашата инвестиция в електроцентралата на биомаса делът на възобновяемите ни енергийни източници ще нарасне до приблизително 50%.