Горивна ефективност

Горивна ефективност

Намерете гумите, които са най-подходящи за вас

ПО-ЕКОЛОГИЧНО И ПО-ИКОНОМИЧНО ШОФИРАНЕ

Класът за горивна ефективност е онагледен върху етикета по скала от A до Е. Гумите от клас А най-малко влияят на консумацията на гориво, а гумите от клас Е - най-много. Качествените гуми могат да допринесат за значителни икономии в разходите за гориво. Така например, автомобил с гуми от клас А изразходва 0,1 литра по-малко гориво за 100 км преход, отколкото с гуми от клас В. Икономията на гориво, при сравнение между най-добрите и най-слабите гуми, се равнява на приблизително 90 литра годишно.

ПЕТ ПЪЛНИ РЕЗЕРВОАРА ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИЯ ЖИВОТ НА ГУМАТА

Икономията на гориво, при сравнение между гуми от най-високия клас A и най-ниския клас G, се равнява приблизително на 90 литра годишно. За целия експлоатационен живот на гумата количеството спестено гориво достига 5 пълни резервоара (240 литра).

КАКВА Е РАЗЛИКАТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИКОНОМИЯТА НА ГОРИВО?

Лек автомобил с гуми от клас B гори около 0,1 литра по-малко на 100 км, отколкото с гуми от клас C. Разликата в разхода на гориво между най-високия клас A и най-ниския клас G е значителна, около 0,6 л/100 км. Освен това леко търкалящите се гуми намаляват емисиите на CO2 с 14 г/км.