Сцепление с влажна пътна настилка

Сцепление с влажна пътна настилка

Намерете гумите, които са най-подходящи за вас

БЕЗОПАСНОСТ НА МОКЪР ПЪТ

В класификацията за сцепление с влажна пътна настилка на Европейския етикет за гуми A означава най-добро сцепление, а E - най-слабо. Специално за летните гуми сцеплението с влажна пътна настилка е важен индикатор за безопасност, защото указва спирачните им характеристики на мокър път. Гумите с отлично сцепление с влажна пътна настилка имат по-къс спирачен път, както и по-стабилно и предсказуемо управление.

РАЗЛИКАТА В СПИРАЧНИЯ ПЪТ СЕ РАВНЯВА НА ЧЕТИРИ ДЪЛЖИНИ НА АВТОМОБИЛА

Етикетът посочва спирачния път на гумата върху мокър асфалт от скорост 80 км/ч. Например разликата между клас A и клас E по отношение на спирачния път е повече от 18 метра, или 4 дължини на автомобила. Разликата между съседните класове е около една дължина на автомобила (от 3 до 6 м).