Максималната сърдечна честота по време на опита за рекорд е само 164 удара в минута

Максималната сърдечна честота по време на опита за рекорд е само 164 удара в минута

По време на рекорда са събрани голямо количество данни, тъй като в проекта участва и Myontec Oy, компания, специализирана в интелигентни облекла и мониторинг на мускулите, както и компанията за спортна електроника Polar Electro Oy.

"Беше ни лесно да се включим, защото видяхме, че опитът е предшестван от прилежна и всестранна тренировка. Продуктите на Polar се използват също в космоса и в състезателните автомобили от Формула 1, така че измерването на опит за рекорд звучи като голямо предизвикателство", казва мениджърът на Smart Coaching Виле Уронен в компания Polar.

"Беше ни лесно да се включим, защото видяхме, че опитът е предшестван от прилежна и всестранна тренировка."
Виле Уронен, Mениджър на Smart Coaching в компания Polar

По време на опита Юси следваше точно плана си и не започна с прекалена сила. Данните, генерирани от мултисензорния модул, който измерваше представянето на Юси, се изпращаха в реално време към вътрешната система с помощта на най-новата радиотехнология IoT.

Максималната сърдечна честота на Юси по време на упражнението беше много ниска - само 164 удара в минута, въпреки че скоростта се увеличи до 10,4 км/ч през първите 100 метра. Мускулната активност беше приблизително 41% от измерената максимална стойност. Приблизително по средата на опита Юси използваше 35% от мускулната си сила.

По време на рекорда са събрани голямо количество данни, тъй като в проекта участва и Myontec Oy, компания, специализирана в интелигентни облекла и мониторинг на мускулите, както и компанията за спортна електроника Polar Electro Oy.


"Нивото на активност беше по-високо от лявата страна, в предните и задните бедрени мускули и седалищните мускули, което показва мускулен баланс, който вероятно се поддържа и от факта, че пистата е с кръгла форма", казва Хайди Ярске, експерт от Myontec.

По време на рекорда са събрани голямо количество данни, тъй като в проекта участва и Myontec Oy, компания, специализирана в интелигентни облекла и мониторинг на мускулите, както и компанията за спортна електроника Polar Electro Oy.